Om SjöCannes

Välkommen till SjöCannes!

SjöCannes syfte är att under kamratlig samvaro i trivsamma former hålla den svenska marina traditionen vid liv.

SjöCannes vimpelSjöCannes bedriver sin huvudsakliga verksamhet på Rivieran och begränsad verksamhet vid ett Stockholmsdetachement.

SjöCannes är en sammanslutning av pensionerade eller aktiva svenska marinofficerare av alla kategorier som bor på, vistas på eller besöker Rivieran.

SjöCannes har ett 70-tal medlemmar.

SjöCannes leds av Flaggen och övervakas av en Inspector

Flaggen har perioden 2016-2017  följande sammansättning:

Flaggkapten:Jörgen Krabbe

1:e Flaggadjutant:Gustaf Taube

2:e Flaggadjutant: Mauritz Silfverstolpe,

MässO tillika redogörare :Lennart Groth

FranskO:Tommy Hedenström

ExpO:Göran WidénInspector:Peter Nordbeck

Vill du veta mer – kontakta oss!