Lösenordsskyddad: Loggboksutdrag 2019-2020

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Sjöslaget 2020

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från lunchen den 24september 2020

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från lunchen den 20/2 2020

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från Skeppsrådet 21/11 2019

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från besöket på Karlbergs slott 22/1 2020

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Medlemsregister

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från lunchen den 29/11 2019

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Loggboksutdrag 2018-2019

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Dagordning vid Skeppsrådet 21/11 2019

Dagordning vid årsmötesförhandlingarna vid Skeppsrådet den 21 november 2019.

1.Flaggkapten öppnar årsmötesförhandlingarna-

2.Val av mötesordförande och protokollförare.

3.Mötets behöriga utlysande.

4.Flaggen framlägger loggboksutdrag och årsredovisning för verksamhetsåret 2018-2019.

5.Revisorn framlägger revisionsrapport.

6.Fråga om ansvarsfrihet för Flaggen.

7.Val av Flagg för verksamhetsåret 2019-2020.

8.Val av revisor och valberedning för verksamhetsåret 2019-2020.

9.Hedersmedlemmar.

10.Kommande program.

11.Övriga frågor.

12.Årsmötesförhandlingarna avslutas.