Lunchen den 3/6 2022

Protokoll från lunchen på Segelkronan 3/6 2022

1.Närvarande

Lars Graner,Mauritz Silfverstolpe,Göran Hasselmark,Sven Bertil Karlsson,Gustaf von Hofsten(gästtalare),Göran Widén,Jörgen Krabbe,
Bosse Strömgren,Göran Befrits,Douglas Barclay,Gösta Bergvall,Lars Vestersköld,Anders Högström,Torbjörn Ihre,Lasse Brenner,
Johan Fischerström,Staffan Wollin,Anders Å:son Berg,Christer Holmberg,Olli Aronsson.

2.Flaggkapten hälsade välkommen.

3.Avåts en välsmakande torskrygg med tillbehör.

4.Gav Göran Hasselmark en exposé över det politiska läget i Frankrike.

-Mari Le Pen fick dubbelt så många röster i presidentvalet som förra gången,vilket är bekymmersamt på sikt.
-Många röster på extrempartierna.Socialisterna fick få röster.
-Inför parlamentsvalet har vänstern gått samman.
-Macron är ledande inom EU men har 5 jobbiga år framför sig.

5.Bosse Strömgren informerade om artikelsortimentet.Ett e-mail utsänds inom kort.

6.Informerade flaggkapten om jubileumsaktiviteterna 21-23 september

-Dammiddag 21/9 på G&G eller Caveau 30.
-Utflykt med båt till närbelägen ö,med promenader,klosterbesök och lunch
-Sjöslaget den 23/9 spelas på Valbonne.Även damer kan delta.

7.Överlämnades ordet till dagens gästtalare Gustaf von Hofsten

Gustaf föddes i Örebro.Flera anfäder var amiraler.Gustaf var medlem i Sjövärnskåren.Efter studentexamen sökte han till KSS,men eftersom han hade glasögon blev han inte antagen till sjöofficer utan till marinintendent ,vilket han senare inte ångrade.Karriären var mycket omväxlande med intendentbefattningar tbdiv, jagare och Älvsnabben.Den bästa befattningen var som stabsintendent på kustflottan.Gustaf var även kadettofficer.Gustaf tjänstgjorde även på Försvarsstaben vilket gav en god överblick över försvarets organisation.
Gustaf blev utnämnd till kungens adjutant, vilket innebar en månads tjänstgöring per år.Adjutanten var civilklädd.Han kunde t ex medfölja kungen och handla på NK utan SÅPO i sällskap.Reglerna skärptes efter Palmemordet.Den bästa adjutantmånaden var en sommarmånad som han tillbringade med kungafamiljen på kungens motorbåt,en Storebro.Gustaf har många positiva minnen av tiden som adjutant.

8.Avtackade flaggkapten Gustaf och förärade honom en pins som tack.

9.Hissades signalerna NWD och DA varefter kamraterna åtskildes.

 

 

 

 

 

 

 

Lösenordsskyddad: Lunchen den 21/4 2022

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: SjöCannan 2022

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från lunchen den 24/3 2022

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från lunchen 24/2-22

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från Skeppsrådet 18/11 2021

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Verksamhetsberättelse 2019-2021

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Medlemmar 29/3 2022

 

 

Medlemmar i SjöCannnes 27/10  2021

 

Sjö

Johan Bager johan.bager@seatrans.se

Douglas Barclay douglasJbarclay@hotmail.com

Göran Befrits vog.befrits@gmail.com

Olle Bovin info@ollebovin.com

Per-Anders Emilson pa@paemilson.se

Bengt Engdahl@ndsg.se

Jan Eveland janeveland@gmail.com

Johan Fischerström , fischerstrom@gmail.com

Jarl Forssberg jarl.forssberg@comhem.se

Hans-Eric von der Groeben hanseric@vdgroeben.se

Robert Hellsten robertchellsten@gmail.com

Christer Holmberg christer@dialogmarketing.se

Bo Holtman holtman@spray.se

Anders Högström@outlook.com

Torbjörn.Ihre toba.ihre@gmail.com

John Ingvarsson johningvarsson@yahoo.se

Sven-Bertil Karlsson forsmarkkarlsson@gmail.com

Johan Klemming jklemming@gmail.com

Jörgen Krabbe jorgen@krabbe.fr

Klas Lifors lifors@hotmail.com

Rickard Linderoth  linderoth.rickard@me.co

Simon Lindfors simon.lindfors@nordic-drs.se

Göran Möller goeran.moeller@me.com

Ulf Rahle ulf@fuktkontroll.com

Anders Rudin anders_rudin@yahoo.com

Mauritz Silfverstolpe Murre@palacra.se

Patrick Ståhle patrickstahle@mac.com

Gustaf Taube gustaf.taube@comhem.se

Per-Olof Thorstensson per.thorstensson@gmail.com

Ando Wikström andomilton@gmail.com

Michael Zell michael.zell@zellport.com

 

Int

Olli Aronsson olli.aronsson@telia.com

Lars Brenner brenner.ecopress@gmail.com

Lars Graner lars.graner@ownit.nu lars.graner08@gmail.com

Tommy Hedenström ,tommy.hedenstrom@telia.com

Sten Moberg moberg.lerhamn@telia.com

Jan Prising, janprising@gmail,com

Alf Råberg alma.raberg@telia.com

Göran Widén goranwiden@telia.com

 

KA

Robert Bergild robert.bergild@swipnet.se

Gösta Bergvall gosta.bergvall@yahoo.com

Hans-Christer Bährne hcbahrne@gmail.com

Bengt Braun Bengt.braun@bonnier.se

Gunnar Haeger gunnar@haegerpartner.com

Per Huitfeldt per.huitfeldt@telia.com

Martin Hansson pcmartinhansson@gmail.com

Hans Franzén franzen@silkclean.com

Lennart Groth lennart.groth@gmail.com

Bo Strömgren bossestromgren@me.com

Per Wangel pwangel51@hotmail.com

 

Ing

Per Olof Almqvist almqvist@orange.fr

Carl Helander helander.carl@gmail.com

Jan-Eric Nilsson jan-eric.nilsson@gotlandsbolaget.se

 

Läk

Anders Aspegrén anders.aspegren@wanadoo.fr

Anders Å:son Berg anders.b@ownit.nu

Sven Montan svenmontan48@gmail.com

Michael Olenius m@olenius.nu

Lars Vestersköld Vesterskold@telia.com

Staffan Wollin sgawollin@hotmail.com

 

Tandläk

Hampus Esberg hampus.esberg@gmail.com

 

Armé och Flyg

Magnus Ahnmé magnus.ahnme@wanadoo.fr

Göran Christiansson christiansson@inko.se

Göran Hasselmark goranhass@hotmail.com

Ulf Henricsson ulf.henricsson@svarttorp.se

Mikael Krafft m.krafft@starclippers-ltd.mc

Bertil Olson olson.bertil@gmail.com

Krister Thelin krister.thelin@gmail.com

 

Meriterade

Karl-Adam Bonnier kabonnier@wanadoo.fr

Anders T Berg anders.t.berg@gmail.com

Klas Helmerson klashelmerson@hotmail.com

Kristina Ljunggren kristina.Ljunggren@svenskakyrkan.se

Carl-Axel Psilander carl-axel.psilander@hotmail.com

Bo Rammer borammer@yahoo.com

Göran Tunhammar g@tunhammar.com

 

Hedersmedlemmar

Jörgen Krabbe jorgen@krabbe.fr

Göran Widén goranwiden@telia.se

 

Inspector

Peter Nordbeck peter.nordbeck@gmail.com

 

Protokoll från lunchen den 21/10-21

 

 

Protokoll SjöCannes lunch på Caveau 30 den 21 oktober 2021.

 

Deltagare: Jörgen Krabbe, Bo Strömgren, Olle Bovin, Hans-Christer Bährne, Robert Berglid, Staffan Wohlin,Krister Thelin, Magnus Ahnmé, Mikael Krafft, Ulf Henricsson, Carl-Axel Psilander. Gäst: Anders Rudin.

 

  1. FK em Hälsade församlingen välkomna i ett strålande väder. Gaston & Gastonettes övervåning fortfarande under ombyggnad varför Caveau 30 även denna gång fick bjuda på en välsmakande lunch. Ett 30 tal danskar försökte tränga sig in i lokalen, men SjöCannes försvarade sig väl och höll det danska intrånget på ej äntringsbart avstånd!

 

  1. FK em hälsade dagens gäst Anders Rudin välkommen. Reservofficer Flottan linje B, som nu har lägenhet i Antibes. Kurs -66 och Anders blir ett välkommet tillskott i SjöCannes. Samma kurs som Robert Hellsten och med Olle Bovin / Sten Swedlund som kadettofficer.

 

 

  1. Vi konstaterade att antalet SjöCannare som ger sig ut på resande fot söderut inte är lika många som det historiskt varit. Covid spökar fortfarande för många, men de närvarande kunde konstatera att det är här man skall vara och vi alla tror på en snar bättring! Utomordentligt viktigt att vi står för kontinuiteten och att våra luncher blir samma fast punkt i tillvaron som alltid!!

 

  1. Dock – Planlagt Skeppsråd den 18 november kommer att förläggas till Stockholm denna gång. Kallelse med plats och tid kommer att meddelas i separat meddelande.

 

 

  1. Våren 2022’s luncher är fastställda till torsdagarna den 24/2, 24/3 och 21/4. SjöCannan till den 20/4. Markera dessa heliga datum med rött i almanackan och planera in minihelger på Rivieran. Det är där ni hör hemma!

 

  1. Dagen talare Krister Thelin talade väl runt temat – det inrikespolitiska läget inför valåret och kom med reflektioner runt några konstitutionella reformbehov. Den största förändringen i inrikespolitiken som skett är Sverigedemokraternas inträde på den politiska arenan. Normalt skulle ett enfrågeparti inte klarat sig länge. Nu har man tack vare integrationsfrågan och andra partiers bojkott skapat sympatier och växt till ca 18%. En helt ny spelplan har skapats, där Socialdemokraterna varit bra på att splittra oppositionen. De nya konstellationerna har byggt mycket på att S varit bra på att lova runt men hålla tunt, samtidigt som M har haft svårt att hitta rätt i sin profilering ända tills nu på senare tid. Vad som hänt med misstroende votum mot sittande stadsminister är unikt i västvärlden och speglar bilden av den turbulenta situationen.

Vad händer nu? Kristers prognos – Magdalenas budget går igenom tack vara extrapengar på 74 miljarder!? L fortsätter ligga under 3%, åker ur? Miljöpartiet och KD klarar sig? Stor splittring i det socialdemokratiska ”tältet”! Alliansen måste formalisera sig för att rädda L (valkarteller?), Valet blir jämt!!

Vilka konstitutionella förändringar är önskvärda – Gå från negativ till positiv parlamentarism dvs man skall inte kunna passivt stödja genom att lägga ner sin röst – rörliga mandatperioder dvs rullande mandatperioder, rösta mer och ofta – dra ner antalet riksdagsledamöter till 150 i stället för idag 350 genom proportionerliga val i 150 valkretsar. Spännande tider!

 

  1. Mötet avslutades genom att enhälligt konstatera att SjöCannes luncher i Cannes är en nödvändighet och FK em avslutade mötet med att hissa signalen 0 WD och DA.

 

 

Cannes den 24/10 2021

Jörgen Krabbe

FK em

Lösenordsskyddad: Sjöslaget 23/9-21

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan: