Lösenordsskyddad: Uppdaterad medlemsförteckning

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Protokoll från lunchen 23/2 2023

Protokoll SjöCannes lunch den 23/2 2023 på Gaston & Gastonette, Cannes.

 

Deltagare: Jörgen Krabbe, Peter Wannheden, Richard Linderoth, Gösta Bergvall, Hans-Christer Bährne, Robert Bergild, Lars Vestersköld, Sven Montan, Magnus Ahnmé, Mikael Krafft, Bo Rammer, Carl_Axel Psilander.

Gäster: Lars Wedin, Per-Olof Sköld.

 

  1. Flaggkapten hälsade välkommen till årets första lunch i Cannes och lämnade information från Skeppsrådet den 19 januari i Stockholm. Se protokoll därifrån!
  2. Två gäster hälsades välkomna, som båda direkt visade sig mer än väl uppfylla kraven på medlemskap i SjöCannes! Lars Wedin – Kommendör (PA) medlem i Kungl Örlogsmannasällskapet, och Krigsvetenskapsakademien, årskurs -69. Boende i norra Frankrike sedan många år, men nu också med bostad i Frejus. Per- Olof Sköld RO/Kn Amfibiekåren, årskurs -68, boende i Biot. Mycket välkomna!
  3. Nästa lunch den 23 mars och sedan 20 april, 21 september, 19 oktober, 16 november. Golftävlingar – SjöCannan 21 mars och SjöSlaget den 22 september. Boka!! Luncher planeras i Stockholm maj/juni och slutet av november!
  4. FK informerade om att en SjöCannes båtstandert (storlek ca 30 x 40 cm) kommer att tagas fram. I så fall mot fast order och till ett uppskattat pris av ca 500 SEK. Inget flytetyg med en SjöCannare ombord skall flyta utan denna symbol ombord!! Mikael Krafft invände att den bör vara sju meter lång, vilket härmed tas till protokollet.
  5. Dagens föredragshållare var nyvalde Flaggadjutanten Rickard Linderoth, som på ett trevligt sätt kåserade runt en ”Flaggadjutants reflektioner”. Rickard är RO/Kn Flottan och minör. Som sig bör startade karriären med Sjövärnskåren efter Handelsgymnasium och Sjökrigsskolan 1981. Då hade Flottan redan halverats sedan hans födelseår 1962! Då fanns bla 12 jagare för att sedan minska ner till totalt 14 fartyg när han avtackades 2001. Nåväl, långresa med jagaren Halland. Spännande provtur ner i Biscaya med HMS Karlskrona för att testa sjövärdigheten – det var mycket som fick modifieras! En doft av verkligheten när utbyte av signaler – ”HMS Karlskrona bound for Gibraltar” fick som svar ” HMS Sheffield bound for the Falklands”. Sheffield sänktes sedermera av en robot midskepps!

Flottan avlöstes av en civil karriär med start på Handelshögskolan i Stockholm och jobb inom företag som KREAB, Securum, Nobel Industrier, Avanza mm. Många intressanta möten inte minst genom att Flottans uniform ledde till ett livsavgörande möte med sin hustru. Nu återstår av Rickards Flotta hustru, en avtackningsmedalj och givetvis Flaggadjutantskap i SjöCannes! Bingo!

  1. Vi har fått en möjlighet via Swea som fyller20 år att följa med på en kryssning med paret Kraffts fartyg Star Clipper från Cannes till Rom. Den 13/5 till den 20/5 2023. 20% rabatt erbjudes och är ni intresserade så gå in på deras hemsida för närmare info. Bokning direkt till rederiet +377 97 97 84 00.
  2. Efter en som vanligt välsmakande måltid avlutades lunchen med konstaterandet – SjöCannes är bäst!

 

 

 

Cannes 2023 -02 -25

 

Jörgen/FK

15-årsjubiléet

 

Sammanfattning av SjöCannes 15 års jubleum 21,22,23/9 2022

 

Jubleumsmiddag 21/9 på Caveau 30, Cannes

Totalt 40 personer SjöCannare med damer avåt en härligt komponerad meny med perfekt service på Caveau 30. Samma plats där SjöCannes i november 2007 formellt bildades i närvaro av 13 förhoppningsfulla kamrater. Idag är vi 73 medlemmar som fortsatt träffas under kamratliga former!

Flaggkapten Jörgen Krabbe hälsade välkommen och erinrade om vårt ursprung från 1963 då SjöLund i Lund bildades av reservare från kurs -63!

ExpO Göran Widén redovisade en imponerande statistik över antalet genomförda luncher, studiebesök och annat som genomförts under åren. Flaggkapten emeritus I Göran Befrits, Flaggkapten II emeritus Jörgen Krabbe, Flaggkapten III emeritus Mauritz Silfverstolpe och Nuvarande Flaggkapten Jörgen Krabbe har hållit Flaggen och Flaggan flytande under åren!

Flaggkapten läste under stort jubel upp hyllningskväde från inspector amiralen Peter Nordbeck (bifogas).

Sven Montan framförde sjungande telegram från 2 FA emeritus Tommy Hedenström.

Flaggkapten emeritus III Mauritz Silfverstolpe höll ett bejublat tal till kvinnan.

Middagen avslutades på något vingliga ben med trolig kompass

kurs inkvartering!

Utflykt till St Honorat 22/9 2022

21 ledamöter med damer tog färjan över till ”munkarnas ö”. Sightseeing under ledning av engagerad ciceron. Samtidigt fick vi möjlighet att kolla alla klassiska båtar som deltog i Regates Royales. Det hela avslutades med en sedvanligt härlig lunch i solskenets skugga!

SjöSlaget den 23/9 2022.

Under ledning av 2 FA Bo Strömgren genomfördes årets SjöSlag på Opio Valbonne. Denna gång med en speciell damklass. Efter traditionell romportion gav sig gänget ut på en aningen uttorkad bana – mer betong än gräs! Bosse tog sig inte bara friheten att leda damklassen runt utan tog med sina 37 poäng även över pokalen knappt före Sven Montan (samma poäng men högre hcp). Längsta drive till Bosse och närmast pinn Jörgen!

De tre dagarna avslutades sedan successivt med individuella övningar i områden runt Cannes och en ovanligt lyckad ”övning” kunde läggas till handlingarna.

pastedGraphic.png

Loggboksuppdrag 2022

1.Vid Skeppsrådet den 18/11 2021 valdes flagg enligt följande:

Flaggkapten:Jörgen Krabbe1
1:e flaggadjutant tillika biträdande flaggkapten:Sven-Bertil Karlsson
2:e flaggadjutant:Bo Strömgren
Klubbmästare tillika redogörare:Lennart Groth
ExpO:Göran Widén
Flagglöjtnant:Anders Rudin
2.Till revisor utsågs Per-Anders Emilsson och till revisorssuppleant Magnus Ahnmé.
3.Beslöts att Flaggen skall vara valberedning.
4.Antalet medlemmar är för närvarande 76.Under verksamhetsåret har 47 medlemmar deltagit i någon aktivitet.
5.I Cannes har 6 luncher avätits och i Stockholm 1 lunch.15-årsjubiléet firades under 3 dagar i Cannes.Där har Per-Anders
Emilsson berättat om Marinens 500-årsjubiléum,Lars Graner om franska motståndsrörelsen under 2 vk,Murre Silfverstolpe
och Jörgen Krabbe om grundstötningar med flottans fartyg,Ulf Henricsson om Rysslands angrepp på Ukraina,Lars Hultkvist
om Traditionssegelfartygen och Anders Rudin om från Köpmanholmen till Kaliningrad via KSS och Australien.
I Stockholm har Gustaf von Hofsten berättat om sin karriär.
6.I SjöCannan segrade Jörgen Krabbe på 35p och i Sjöslaget Bo Strömgren på 37p.


 


.

Lunchen den 3/6 2022

Protokoll från lunchen på Segelkronan 3/6 2022

1.Närvarande

Lars Graner,Mauritz Silfverstolpe,Göran Hasselmark,Sven Bertil Karlsson,Gustaf von Hofsten(gästtalare),Göran Widén,Jörgen Krabbe,
Bosse Strömgren,Göran Befrits,Douglas Barclay,Gösta Bergvall,Lars Vestersköld,Anders Högström,Torbjörn Ihre,Lasse Brenner,
Johan Fischerström,Staffan Wollin,Anders Å:son Berg,Christer Holmberg,Olli Aronsson.

2.Flaggkapten hälsade välkommen.

3.Avåts en välsmakande torskrygg med tillbehör.

4.Gav Göran Hasselmark en exposé över det politiska läget i Frankrike.

-Mari Le Pen fick dubbelt så många röster i presidentvalet som förra gången,vilket är bekymmersamt på sikt.
-Många röster på extrempartierna.Socialisterna fick få röster.
-Inför parlamentsvalet har vänstern gått samman.
-Macron är ledande inom EU men har 5 jobbiga år framför sig.

5.Bosse Strömgren informerade om artikelsortimentet.Ett e-mail utsänds inom kort.

6.Informerade flaggkapten om jubileumsaktiviteterna 21-23 september

-Dammiddag 21/9 på G&G eller Caveau 30.
-Utflykt med båt till närbelägen ö,med promenader,klosterbesök och lunch
-Sjöslaget den 23/9 spelas på Valbonne.Även damer kan delta.

7.Överlämnades ordet till dagens gästtalare Gustaf von Hofsten

Gustaf föddes i Örebro.Flera anfäder var amiraler.Gustaf var medlem i Sjövärnskåren.Efter studentexamen sökte han till KSS,men eftersom han hade glasögon blev han inte antagen till sjöofficer utan till marinintendent ,vilket han senare inte ångrade.Karriären var mycket omväxlande med intendentbefattningar tbdiv, jagare och Älvsnabben.Den bästa befattningen var som stabsintendent på kustflottan.Gustaf var även kadettofficer.Gustaf tjänstgjorde även på Försvarsstaben vilket gav en god överblick över försvarets organisation.
Gustaf blev utnämnd till kungens adjutant, vilket innebar en månads tjänstgöring per år.Adjutanten var civilklädd.Han kunde t ex medfölja kungen och handla på NK utan SÅPO i sällskap.Reglerna skärptes efter Palmemordet.Den bästa adjutantmånaden var en sommarmånad som han tillbringade med kungafamiljen på kungens motorbåt,en Storebro.Gustaf har många positiva minnen av tiden som adjutant.

8.Avtackade flaggkapten Gustaf och förärade honom en pins som tack.

9.Hissades signalerna NWD och DA varefter kamraterna åtskildes.

 

 

 

 

 

 

 

Lösenordsskyddad: Lunchen den 21/4 2022

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: SjöCannan 2022

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från lunchen den 24/3 2022

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från lunchen 24/2-22

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:

Lösenordsskyddad: Protokoll från Skeppsrådet 18/11 2021

Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan: