Protokoll från lunchen 20/4-23

Protokoll SjöCannes lunch den 20 april 2023 på G&G. Närvarande: Johan Bager, Mauritz Silfverstolpe, Peter Wannheden, Sven-Bertil Karlsson, Jan Prising, Bo Strömgren, Lennart Groth, Mar;n Hansson, Robert Bergild, Lars Vestersköld, Staffan Wollin, Mikael KraG, Carl-Axel Psilander, Karl Adam Bonnier, Per Huitfeldt, Inspector: Peter Nordbeck Gäster: Bengt Lindersson, Johan Koch

1. Mötesordförande, Flaggkapten emeritus Mauritz ”Murre” öppnade mötet och hälsade alla välkomna till SjöCannes och Rivierans stabila väder. Ett särskilt välkommen till Inspector Peter Nordbeck. Ur Wikipedia: ”Född 1938 i Grängesberg, Sjöofficer 1960. Därefter en spikrak karriär som avslutades som marinchef och viceamiral 1994-98. Inspector för den navalakademiska föreningen SjöCannes”. Murre och Peter Wannheden hade förmånen att segla ihop med Peter på 11.Torpedbåtsdivisionen i slutet av 60-talet. Tips till medlemmar, lägg in ”Medlem i SjöCannes” i de sociala medier ni använder.

2. Ordinarie Flaggkapten Jörgen hälsar från Stockholm att allt gått bra efter ”hjärtkorrigering”. En samfälld hälsning tillbaka till Jörgen.

3. Vi siktar på en sommarlunch med Stockholmsdetachementet , preliminärt tisdagen den 13 juni. Återkommer snarast med definitiv kallelse. Höstens program: Luncher den 21/9, 19/10 och 16/11. Det finns ett intresse för att lunchen den 21 september kan utbytas mot en dammiddag på kvällen. Novemberaktivitet i Stockholm samt skeppsråd där i januari. Vi återkommer med besked om dessa!

4. MässO/Redogörare Lennart visade prototyp till SjöCannes båtstandert, 20 x 35 cm, pris 45€ eller 500 SEK. Bör föras på alla flytetyg tillhörande SjöCannes-medlemmar! Vi behöver veta antalet så maila till FK med kopia Bo Strömgren, Lennart Groth med din intresseanmälan med angivande hur många ex du behöver. Oss  tillhanda snarast!!

5. 2FA Bosse redogjorde för morgondagens golftävling, SjöCannan. Fyra kombattanter är anmälda, Bosse Strömgren, Staffan Wollin, Peter Nordbeck och Jan Prising. Bosse slog också ett slag för möjligheten att utveckla sin garderob inför sommaren med artiklar ur SjöCannes profilsortiment

6. Våra gäster presenterade sig, Bengt Lindersson, har varit Länsråd vid tingsrätter i norra Sverige, kopplingen till Flottan och det marina är att hans farfar och farfars far varit verksamma som tjänstemän vid Karlskronavarvet samt att hans far varit Rydbergsgast. Bengt är utbildad lantmätare vid KTH. Johan Koch, hjärtkirurg som byggt upp egen sjukvårdsorganisation som entreprenör. Stort intresse för Skärgård och segling. Efter att ha seglats färdigt på de sju haven är båten nu tilll salu i Cannes. Johan har ett hus i La Colle sur Loup.

7. Inspector Peter Nordbecks föredrag – Marina utmaningar NATO – inträde, Finland men inte vi? Vi ska inte vara så ”eager” på medlemskap, utan ta det lugnt. Triggar annars bara Erdogan och Orban. Utifrån sin bakgrund med 12-13 års sjötjänst och efter att resten av karriären huvudsakligen arbetat med långtidsplanering i centrala staber är Peters erfarenhet att vi har varit duktiga på att ta hand om och förädla teknisk utveckling, exempelvis torpeder där vi varit ”second-to-none” och på senare tid även sjömålsrobotar. Olyckligt var i början att man separerade utvecklingen av robotar för Marinen och Flygvapnet. FV utvecklade eget robotsystem och Marinen köpte franska sjörobotar. I Östersjön var Sverige nummer 2 efter Sovjetunionen inom robotområdet. Olyckligt att Sverige tvingades sluta med ubåtsjakt, Peters företrädare som CM, Bengt Lundvall, kämpade länge för kustfregatter men fick inget gehör. Nytt läge att vi nu är helt omgivna av NATO-länder efter Finlands inträde. En titt på MarineTraffic i Östersjön visar sårbarheten, vid en konflikt drabbas 90% av sjötrafiken. KrVA och KÖMS ägnar sig mycket åt att studera skillnaden mellan teoretisk och pratisk porté. Ryssland, som en kil mellan NATO-länder har små möjligheter att se vad som händer utanför Kaliningrad. Användning av drönare kräver infrastruktur. Ryssland lyckas inte särskilt bra med detta i Ukraina, de flesta skjuts ner. Utmaningen för CM är avvägningen lång räckvidd-stora fartyg, kort räckvidd-mindre fartyg. Luftvärnsfregatt USA 12 000 ton, eller ny svensk fregatt 2-3 000 ton? Vapnen finns, gäller att hitta rätt balans i dimensioneringen. Samordning krävs, nästan obefintlig varvsindustri. För att slå ut utskjuningsplatser kan robot från JAS + att robotbestycka ubåt vara en lösning, nackdelen är dock att ubåten röjer sig vid robotskott Svenskt NATO-medlemskap – operativt befälssystem en utmaning, enhetliga lednings och kommunikationssystem krävs. NATO-chefen är baserad i London, hur ser rollen ut för svensk ÖB? Regeringens rådgivare? Många frågetecken. Föredraget avslutades med en kort frågestund, bl a diskuterades ”Hangarfartyget Gotland” och öns strategiska betydelse i Östersjön. Viktigt att stärka försvaret där för att behålla ufflyttade kontaktlinjer. Materielanskaffning, JAS E under leverans, de fem Visbykorvetterna modifieras, ny generation korvetter tillförs, 4 st typ Visby-klass eller 2 stora 100 m-fartyg? De senare skulle koordinera bättre med NATO. Inspector Peter tackades med en varm applåd och förärades en SjöCannes-keps, bra att ha inför morgondagens golftävling. Efter en välsmakande lunch och ett intressant föredrag avlägsnade sig SjöCannes-mellemmarna ut för att njuta av den franska vårsolen. Sven-Bertil/1FA

Speak Your Mind