Protokoll från lunchen 23/2 2023

Protokoll SjöCannes lunch den 23/2 2023 på Gaston & Gastonette, Cannes.

 

Deltagare: Jörgen Krabbe, Peter Wannheden, Richard Linderoth, Gösta Bergvall, Hans-Christer Bährne, Robert Bergild, Lars Vestersköld, Sven Montan, Magnus Ahnmé, Mikael Krafft, Bo Rammer, Carl_Axel Psilander.

Gäster: Lars Wedin, Per-Olof Sköld.

 

  1. Flaggkapten hälsade välkommen till årets första lunch i Cannes och lämnade information från Skeppsrådet den 19 januari i Stockholm. Se protokoll därifrån!
  2. Två gäster hälsades välkomna, som båda direkt visade sig mer än väl uppfylla kraven på medlemskap i SjöCannes! Lars Wedin – Kommendör (PA) medlem i Kungl Örlogsmannasällskapet, och Krigsvetenskapsakademien, årskurs -69. Boende i norra Frankrike sedan många år, men nu också med bostad i Frejus. Per- Olof Sköld RO/Kn Amfibiekåren, årskurs -68, boende i Biot. Mycket välkomna!
  3. Nästa lunch den 23 mars och sedan 20 april, 21 september, 19 oktober, 16 november. Golftävlingar – SjöCannan 21 mars och SjöSlaget den 22 september. Boka!! Luncher planeras i Stockholm maj/juni och slutet av november!
  4. FK informerade om att en SjöCannes båtstandert (storlek ca 30 x 40 cm) kommer att tagas fram. I så fall mot fast order och till ett uppskattat pris av ca 500 SEK. Inget flytetyg med en SjöCannare ombord skall flyta utan denna symbol ombord!! Mikael Krafft invände att den bör vara sju meter lång, vilket härmed tas till protokollet.
  5. Dagens föredragshållare var nyvalde Flaggadjutanten Rickard Linderoth, som på ett trevligt sätt kåserade runt en ”Flaggadjutants reflektioner”. Rickard är RO/Kn Flottan och minör. Som sig bör startade karriären med Sjövärnskåren efter Handelsgymnasium och Sjökrigsskolan 1981. Då hade Flottan redan halverats sedan hans födelseår 1962! Då fanns bla 12 jagare för att sedan minska ner till totalt 14 fartyg när han avtackades 2001. Nåväl, långresa med jagaren Halland. Spännande provtur ner i Biscaya med HMS Karlskrona för att testa sjövärdigheten – det var mycket som fick modifieras! En doft av verkligheten när utbyte av signaler – ”HMS Karlskrona bound for Gibraltar” fick som svar ” HMS Sheffield bound for the Falklands”. Sheffield sänktes sedermera av en robot midskepps!

Flottan avlöstes av en civil karriär med start på Handelshögskolan i Stockholm och jobb inom företag som KREAB, Securum, Nobel Industrier, Avanza mm. Många intressanta möten inte minst genom att Flottans uniform ledde till ett livsavgörande möte med sin hustru. Nu återstår av Rickards Flotta hustru, en avtackningsmedalj och givetvis Flaggadjutantskap i SjöCannes! Bingo!

  1. Vi har fått en möjlighet via Swea som fyller20 år att följa med på en kryssning med paret Kraffts fartyg Star Clipper från Cannes till Rom. Den 13/5 till den 20/5 2023. 20% rabatt erbjudes och är ni intresserade så gå in på deras hemsida för närmare info. Bokning direkt till rederiet +377 97 97 84 00.
  2. Efter en som vanligt välsmakande måltid avlutades lunchen med konstaterandet – SjöCannes är bäst!

 

 

 

Cannes 2023 -02 -25

 

Jörgen/FK

Speak Your Mind