Protokoll från lunchen 19/10 2022

Protokoll SjöCannes lunch Caveau 30 den 19 oktober 2022

Närvarande: Anders Rudin, Jörgen Krabbe, Olle Bovin, Richard Linderoth, Bo Strömgren, Gösta Bergvall, Martin Hansson, Robert Bergild, Jan Prising, Magnus Ahnmé, Mikael Krafft, Karl Adam Bonnier, Lars Hultkvist, Peter Wannheden.

 1. FlaggkaptenhälsadevälkommentillsommarkläddaSjöCannare.
 2. Två nya reservofficerare i Flottan har haft modet att kontakta SjöCannes och infann sig för första gången på en lunch. Mycket glädjande:

  Lars Hultkvist – Kurs – 66. Minör och numera även med sjökaptenskompetens för att segla segelfartyg. Är här nere för att ytterligare förkovra sig i franska språket. Blev genast ”uppraggad” av Mikael Krafft.

  Peter Wannheden – kurs -67. Torpedbåt typ Spica. Examen KTH och sedan ett företagande på internationell basis. Numera också lägenhet i Antibes.

  Båda nu invalda i SjöCannes!

 3. Vårväntillika1FAemeritus,KommendörenGutteTaubeharavliditienålderav87 år. Gutte har gjort stora insatser för SjöCannes och blir ihågkommen inte minst för sitt stora engagemang i Stockholms Sjögård. Inom parantes så var Gutte också FK i Kustflottan åren 85 – 86! Vi hedrade Gutte med en tyst minut och SjöCannes bidrar till hans minne genom gåva till Sjöräddningssällskapet.
 4. Datumförkommandeluncherattnoteraieraalmanackor.
  • -  17 november 2022
  • -  Skeppsråd Stockholm 19 januari 2023
  • -  23 februari 2023
  • -  23 mars 2023
  • -  20 april 2023
  • -  Golf SjöCannan 21 april 2023

Ni som av någon anledning inte har något boende här nere – Observera att det finns mycket förmånliga lägenheter och boenden här nere att hyra för en billig penning! Ta en långhelg och börja med SjöCannes lunchen!! Tips utfärdas genom kontakt med Olle Bovin.

 1. 2FABoStrömgreninformeradeomattdetfinnsmöjlighetattfortsattbeställa persedlar ur vårt sortiment med leverans efter årsskiftet. Kontakta Bosse snarast!
 2. DagenstalareAndersRudin,FlöjtiFlaggenkåseradeövertematFrån Köpmanholmen till Kaliningrad via Näsby Park och Sydney.

  Anders DNA härstammar från brukspatronerna i norr med Köpmanholmen som bas. Därav rubriken! Älven gav smak för mer liv till havs och via Sjövärnskåren och hemvärnet hamnade han så småningom inför den kritiskt granskande uttagningskommittén på Sjökrigsskolan i form av Olle Bovin och Sten Swedlund. Han lyckades bli antagen och gav en nostalgisk presentation av det liv via Sjökrigsskolan, som många av oss nickade igenkännande till! Kamratskapet i Marinen har fostrat och gjort att det fortsatta yrkeslivet gick av bara farten!? För Anders ekonomi och administration i olika företagsledningar främst relaterade till elektronik och ström!

 3. Dagensmåltidvarsomvanligtdelikatochnär0WDochDAhissatstogsig ledamöterna ut i det vackra vädret till väntande bad och andra övningar!

Cannes 20/10 2023 Jörgen/FK

Speak Your Mind