Flaggen 2022-23

Flaggkapten:Jörgen Krabbe
Flaggadjutanter:Sven-Bertil Karlsson,Bo Strömgren,Rickard Linderoth,
ExpO:Göran Widén
Redogörare:lennart Groth
Flagglöjtnant:Anders Rudin

Ordförande i valberedningen:Mauritz Silfverstolpe
Revisor:Per-Anders Emilsson
Revisorssuppleant:Magnus Ahnmé

 

Speak Your Mind