Loggboksuppdrag 2022

1.Vid Skeppsrådet den 18/11 2021 valdes flagg enligt följande:

Flaggkapten:Jörgen Krabbe1
1:e flaggadjutant tillika biträdande flaggkapten:Sven-Bertil Karlsson
2:e flaggadjutant:Bo Strömgren
Klubbmästare tillika redogörare:Lennart Groth
ExpO:Göran Widén
Flagglöjtnant:Anders Rudin
2.Till revisor utsågs Per-Anders Emilsson och till revisorssuppleant Magnus Ahnmé.
3.Beslöts att Flaggen skall vara valberedning.
4.Antalet medlemmar är för närvarande 76.Under verksamhetsåret har 47 medlemmar deltagit i någon aktivitet.
5.I Cannes har 6 luncher avätits och i Stockholm 1 lunch.15-årsjubiléet firades under 3 dagar i Cannes.Där har Per-Anders
Emilsson berättat om Marinens 500-årsjubiléum,Lars Graner om franska motståndsrörelsen under 2 vk,Murre Silfverstolpe
och Jörgen Krabbe om grundstötningar med flottans fartyg,Ulf Henricsson om Rysslands angrepp på Ukraina,Lars Hultkvist
om Traditionssegelfartygen och Anders Rudin om från Köpmanholmen till Kaliningrad via KSS och Australien.
I Stockholm har Gustaf von Hofsten berättat om sin karriär.
6.I SjöCannan segrade Jörgen Krabbe på 35p och i Sjöslaget Bo Strömgren på 37p.


 


.

Speak Your Mind