Lunchen den 3/6 2022

Protokoll från lunchen på Segelkronan 3/6 2022

1.Närvarande

Lars Graner,Mauritz Silfverstolpe,Göran Hasselmark,Sven Bertil Karlsson,Gustaf von Hofsten(gästtalare),Göran Widén,Jörgen Krabbe,
Bosse Strömgren,Göran Befrits,Douglas Barclay,Gösta Bergvall,Lars Vestersköld,Anders Högström,Torbjörn Ihre,Lasse Brenner,
Johan Fischerström,Staffan Wollin,Anders Å:son Berg,Christer Holmberg,Olli Aronsson.

2.Flaggkapten hälsade välkommen.

3.Avåts en välsmakande torskrygg med tillbehör.

4.Gav Göran Hasselmark en exposé över det politiska läget i Frankrike.

-Mari Le Pen fick dubbelt så många röster i presidentvalet som förra gången,vilket är bekymmersamt på sikt.
-Många röster på extrempartierna.Socialisterna fick få röster.
-Inför parlamentsvalet har vänstern gått samman.
-Macron är ledande inom EU men har 5 jobbiga år framför sig.

5.Bosse Strömgren informerade om artikelsortimentet.Ett e-mail utsänds inom kort.

6.Informerade flaggkapten om jubileumsaktiviteterna 21-23 september

-Dammiddag 21/9 på G&G eller Caveau 30.
-Utflykt med båt till närbelägen ö,med promenader,klosterbesök och lunch
-Sjöslaget den 23/9 spelas på Valbonne.Även damer kan delta.

7.Överlämnades ordet till dagens gästtalare Gustaf von Hofsten

Gustaf föddes i Örebro.Flera anfäder var amiraler.Gustaf var medlem i Sjövärnskåren.Efter studentexamen sökte han till KSS,men eftersom han hade glasögon blev han inte antagen till sjöofficer utan till marinintendent ,vilket han senare inte ångrade.Karriären var mycket omväxlande med intendentbefattningar tbdiv, jagare och Älvsnabben.Den bästa befattningen var som stabsintendent på kustflottan.Gustaf var även kadettofficer.Gustaf tjänstgjorde även på Försvarsstaben vilket gav en god överblick över försvarets organisation.
Gustaf blev utnämnd till kungens adjutant, vilket innebar en månads tjänstgöring per år.Adjutanten var civilklädd.Han kunde t ex medfölja kungen och handla på NK utan SÅPO i sällskap.Reglerna skärptes efter Palmemordet.Den bästa adjutantmånaden var en sommarmånad som han tillbringade med kungafamiljen på kungens motorbåt,en Storebro.Gustaf har många positiva minnen av tiden som adjutant.

8.Avtackade flaggkapten Gustaf och förärade honom en pins som tack.

9.Hissades signalerna NWD och DA varefter kamraterna åtskildes.

 

 

 

 

 

 

 

Speak Your Mind