Protokoll från lunchen den 21/10-21

 

 

Protokoll SjöCannes lunch på Caveau 30 den 21 oktober 2021.

 

Deltagare: Jörgen Krabbe, Bo Strömgren, Olle Bovin, Hans-Christer Bährne, Robert Berglid, Staffan Wohlin,Krister Thelin, Magnus Ahnmé, Mikael Krafft, Ulf Henricsson, Carl-Axel Psilander. Gäst: Anders Rudin.

 

  1. FK em Hälsade församlingen välkomna i ett strålande väder. Gaston & Gastonettes övervåning fortfarande under ombyggnad varför Caveau 30 även denna gång fick bjuda på en välsmakande lunch. Ett 30 tal danskar försökte tränga sig in i lokalen, men SjöCannes försvarade sig väl och höll det danska intrånget på ej äntringsbart avstånd!

 

  1. FK em hälsade dagens gäst Anders Rudin välkommen. Reservofficer Flottan linje B, som nu har lägenhet i Antibes. Kurs -66 och Anders blir ett välkommet tillskott i SjöCannes. Samma kurs som Robert Hellsten och med Olle Bovin / Sten Swedlund som kadettofficer.

 

 

  1. Vi konstaterade att antalet SjöCannare som ger sig ut på resande fot söderut inte är lika många som det historiskt varit. Covid spökar fortfarande för många, men de närvarande kunde konstatera att det är här man skall vara och vi alla tror på en snar bättring! Utomordentligt viktigt att vi står för kontinuiteten och att våra luncher blir samma fast punkt i tillvaron som alltid!!

 

  1. Dock – Planlagt Skeppsråd den 18 november kommer att förläggas till Stockholm denna gång. Kallelse med plats och tid kommer att meddelas i separat meddelande.

 

 

  1. Våren 2022’s luncher är fastställda till torsdagarna den 24/2, 24/3 och 21/4. SjöCannan till den 20/4. Markera dessa heliga datum med rött i almanackan och planera in minihelger på Rivieran. Det är där ni hör hemma!

 

  1. Dagen talare Krister Thelin talade väl runt temat – det inrikespolitiska läget inför valåret och kom med reflektioner runt några konstitutionella reformbehov. Den största förändringen i inrikespolitiken som skett är Sverigedemokraternas inträde på den politiska arenan. Normalt skulle ett enfrågeparti inte klarat sig länge. Nu har man tack vare integrationsfrågan och andra partiers bojkott skapat sympatier och växt till ca 18%. En helt ny spelplan har skapats, där Socialdemokraterna varit bra på att splittra oppositionen. De nya konstellationerna har byggt mycket på att S varit bra på att lova runt men hålla tunt, samtidigt som M har haft svårt att hitta rätt i sin profilering ända tills nu på senare tid. Vad som hänt med misstroende votum mot sittande stadsminister är unikt i västvärlden och speglar bilden av den turbulenta situationen.

Vad händer nu? Kristers prognos – Magdalenas budget går igenom tack vara extrapengar på 74 miljarder!? L fortsätter ligga under 3%, åker ur? Miljöpartiet och KD klarar sig? Stor splittring i det socialdemokratiska ”tältet”! Alliansen måste formalisera sig för att rädda L (valkarteller?), Valet blir jämt!!

Vilka konstitutionella förändringar är önskvärda – Gå från negativ till positiv parlamentarism dvs man skall inte kunna passivt stödja genom att lägga ner sin röst – rörliga mandatperioder dvs rullande mandatperioder, rösta mer och ofta – dra ner antalet riksdagsledamöter till 150 i stället för idag 350 genom proportionerliga val i 150 valkretsar. Spännande tider!

 

  1. Mötet avslutades genom att enhälligt konstatera att SjöCannes luncher i Cannes är en nödvändighet och FK em avslutade mötet med att hissa signalen 0 WD och DA.

 

 

Cannes den 24/10 2021

Jörgen Krabbe

FK em

Speak Your Mind